Підготовка кадрів

 • НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ: Відбулось обговорення результатів наукових досліджень, сформульовано зауваження та напрацьовано план подальшої роботи Енергозбереження починається із розуміння методів, технологій та шляхів, завдяки яким можливе зменшення енергоспоживання до сучасного рівня розвинутих країн. Система навчання та підготовка кадрів в сфері енергозбереження почала створюватись в Україні з 1997 року (вперше на пострадянському просторі). Було створено Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського, який згідно Постанов КМУ та наказів відповідних Міністерств є базовою організацією в Україні в цій сфері з питань освіти, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та популяризації знань. В цьому ж році було відкрито нову спеціальність “Енергетичний менеджмент”, за якою вже з 2003 року йде випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів в 12 технічних університетах України. В ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського підготовку фахівців з енергоменеджменту проводять дві кафедри «Електропостачання» та «Теплотехніки та енергозбереження». Ці випускники працюють в різних галузях народного господарства - класифікатор професій має відповідні посади: «Енергоменеджер», «Фахівець з енергетичного менеджменту», «Професіонал з енергетичного менеджменту».

  За спеціальністю “Енергетичний менеджмент” готуються фахівці для електроенергетичного та паливно-енергетичного комплексів, які здатні розробляти, проектувати та експлуатувати енергетичні комплекси та системи, інтегровані системи електропостачання, що включають централізовані та децентралізовані системи електропостачання, мікросистеми та віртуальні енергетичні станції; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту (включаючи індустріальні); працювати за сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп'ютерних технологій, сучасних лабораторій, аудиторій.

  Основним місцем роботи випускників цієї спеціальності повинні стати структури Державної системи управління енергозбереженням, зокрема, територіальні управління інспекції з енергозбереження, відділи (управління) з енергозбереження галузевих міністерств, обласних державних адміністрацій, об’єднань (управлінь) державних організацій, а також підприємств і установ, з головним завданням забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв.

  Випускники працюють експертами ефективного використання енергоресурсів, надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, керівниками, провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах та в організаціях електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, таких як НДЦ НЕК "Укренерго", АЕК"Київенерго", ВАТ"Південтеплоенергомонтаж", Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, Державний НД та ПВ інститут "НДІ проект реконструкція", ДП "Кримські генеруючі системи", Інститут електродинаміки НАН України, ВАТ "Херсонська ТЕЦ", Комунальне підприємство, група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних будівлях м. Київа, НКРЕУ, ТОВ "Контактор", Державна інспекція з енергозбереження. Урядовий орган управління та інші.

  Наші спеціалісти здатні вирішувати найскладніші питання безпосередньо пов'язані із функціонуванням підприємств і на сьогоднішній день вони працюють у таких провідних компаніях як: Державне комунальне підприємство по утриманню житлового господарства; Державна інспекція по енергозбереженню, ДП «Колві-Сервіс», Siеmens, Sinapse, ABB, Академтеплоенергопроект, Держнагляд в НДЦ України – Національна енергетична компанія «Укренерго», ВАТ «Київпроект», Науково-виробниче підприємство «Елетер», ТЕЦ-5, АК «Київенерго», та інших.

  З кожним роком потреба у спеціалістах нашій кафедри збільшується.

 •            

  з початку >>