Навчальна документація

Навчальний план освітнього рівня "Бакалавр" (3 роки 10 місяців)

Навчальний план освітнього рівня "Бакалавр" (2 роки 10 місяців)

Навчальний план освітнього рівня "Магістр за освітньо-науковою програмою"

Навчальний план освітнього рівня "Магістр за освітньо-професійною програмою"

Навчальний план освітнього рівня "Доктор філософії"

Інформація для студентів

Атестації

Результати атестації у електрононному кабінеті кампусу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Розклад занять викладачів (І семестр 2018-2019 навчального року)

(у форматі pdf)

Консультації викладачів кафедри теплотехніки та енергозбереження

(у форматі pdf)

Куратори та старости груп ОТ (2018-2019 навчальний рік)

(у форматі pdf)

Підвищення кваліфікації викладачів

Співробітники кафедри ТЕ обов’язково кожні п’ять років проходять підвищення кваліфікації за напрямками:
 • теплоенергетика, теплотехніка, теплотехнічні вимірювання та інше, на споріднених кафедрах НТУУ «КПІ», в інших вузах України;
 • проектування енергетичного обладнання, економічні питання, повязанні з розподілом та продажем енергії у проектних інститутах та фірмах м. Києва та України;
 • за напрямами, пов’язаними із впровадженням інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес.

Науково-педагогічним працівникам пропонується навчання за програмами (за вибором):
1. Комп’ютерна грамотність викладача.
2. Розроблення дистанційних курсів.
3. Комп’ютерне тестування.
4. Інформаційні технології для науково-технічного перекладу.
5. Розроблення WEB-сторінки викладача.
6. Комп’ютерна компетентність викладача.

Стан і оснащеність навчально-лабораторної бази

Кафедра має: лабораторію з теоретичних основ теплотехніки – 16 стендів по 5 лабораторним роботам.; лабораторну установку сонячного теплопостачання; лабораторну установку у теплопункті корпусу 22 для вивчення теплотехнічних процесів та установок і теплопостачання; лабораторні стенди в Центрі підготовки енергоменеджерів для вивчення гідравлічного балансу систем опалення та процесів стиснення повітря; лабораторну установку сонячно-водневої енергетики. Проводиться монтаж лабораторного стенду на базі теплового насосу.

На кафедри проводяться лабораторні роботи:

 • Дослідження роботи сонячного колектора та перетворення енергії в сонячно-водневій енергетиці.
 • Визначення ізобарної теплоємності повітря.
 • Дослідження кривої пружності водяної пари при малих тисках.
 • Дослідження процесу витікання через сопло, що звужується.
 • Знайомство з конструкцією теплообмінника, схемою руху та видом теплоносіїв. Складання теплового балансу теплообмінника. Випробування теплообмінника при змінних режимах.
 • Обстеження роботи холодильної установки. Визначення робочих параметрів. Побудова циклу парокомпресорної холодильної установки у T-S діаграмі.
 • Дослідження на ЕОМ процесу випарювання у апаратах зануреного горіння методом математичного моделювання.
 • Дослідження на ЕОМ процесу випарювання у багатокорпусних випарних установках при різному розподілі корисної різниці температур.
 • Одиниці виміру фізичних величин та параметри стану. Індивідуальне розв’язання задач за допомогою карток самостійної роботи.
 • Визначення похибки вимірів прямих і непрямих розмірів.
 • методи вимірювання температур.
 • Градуювання датчиків температури і теплових потоків. Визначення динамічних характеристик датчиків.
 • Визначення теплопровідності твердих тіл.
 • Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря.
 • Тепловіддача горизонтальної оребреної труби при вільному русі повітря.
 • Визначення коефіцієнтів тепловіддачі у теплообміннику.
 • Характеристики роботи теплового пункту корпусу 22.
 • Визначення гідравлічних режимів та витоків у системі стисненого повітря.
 • Гідравлічне регулювання систем опалення.
 • Динамічне балансування системи опалення.
 • Визначення гідравлічних режимів системи вентиляції.
 • Визначення характеристик водяного опалення ЦПЕМ.
 • Характеристики системи опалення навчального класу ЦПЕМ.

Кафедра забезпечує студентів методичними вказівками до виконання лабораторних, курсових, розрахункових та самостійних робіт:

1. Дослідження процесів перетворення енергії в сонячно-водневій енергетиці.
2. Дослідження процесу випарювання розчинів у апаратах зануреного горіння методом математичного моделювання.
3. Кожухотрубний теплообмінник.
4. Розрахунок системи постачання системного повітря.
5. Дослідження роботи пластинчатого теплообмінника в системі опалення корпусу 22.
6. Термодинамический аналіз циклов паротурбинных установок. Регенеративный цикл.
7. Тепловой расчет узлов энергетического оборудования и систем теплоснабжения.
8. Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Энергитические установки предприятия».
9. Составление и расчет принципиальной тепловой схемы тепловой электрической станции.
10. Теплопроводность. Конвективный теплообмен.
11. Испытание паротурбинной установки.
12. Техническая термодинаміка.
13. Параметры и процессы водяного пара. Цикл Ренина.
14. Перший та другий закони термодинаміки.
15. Одиниці фізичних величин. Основні параметри стану. Рівняння стану ідеальних газів.
16. Исследование процесса истечения воздуха через суживающееся сопло.
17. Дослідження кривої пружності водяної пари при малих тисках.
18. Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря.
19. Визначення теплопровідності твердих тіл.

Навчальна лабораторія «Термодинаміки та тепломасообміну»

Лабораторія «Термодинаміки та тепломасообміну» кафедри ТЕ вміщує 16 лабораторних стендів, на яких виконується 6 лабораторних задач: 1. «Дослідження кривої пружності водяної пари при малих тисках»; 2. «Визначення ізобарної теплоємності газів»; 3. «Визначення теплопровідності твердих тіл»; 4. «Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря»; 5. «Тепловіддача оребренної горизонтальної труби при вільному русі повітря»; 6. «Дослідження процесу витікання повітря крізь сопло, що звужується».

Наявна кількість лабораторних стендів дозволяє проводити лабораторні заняття фронтальним методом. Лабораторні стенди мають оригінальні дослідні комірки, оснащені необхідними вимірювальними датчиками і приладами, а саме термопарами, термометрами опору, тепломірами, цифровими вольтметрами, амперметрами, ротаметрами, вакуумметрами та ін. Кожна лабораторна робота забезпечена методичними вказівками, затвердженими на засіданні кафедри та виданими у встановленому порядку.

Кафедра має дисплейний клас для розрахункових завдань, проведення віртуальних лабораторних робіт та розрахунків предипломного проектування.

Стан щодо розвитку комп'ютерних технологій та нових технологій навчання, включаючи дистанційні

Кафедра використовує електронні лабораторні роботи, комп’ютерні програми SunMedia, SHW, WSP (demo-версія), T-Sol(demo-версія), Polysun(demo-версія), програму для розрахунку теплообмінника Alfa-Laval, електронні посібники фірми Herz.

з початку >>