Повернутися до загальної інформації

Перелік документів для вступу в університет

У терміни, визначені для подання документів, вступники подають особисто заяву на ім'я ректора НТУУ “КПІ”, у якій вказують напрями підготовки (спеціальність), форму та джерела фінансування навчання. До заяви вступник додає:
  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат або диплом з додатком, у якому вказані оцінки, що свідчать про повну загальну середню освіту), за особистим вибором - оригінал або його копію, завірену в установленому порядку;
  • медичну довідку за формою 086-У з додатком за формою 063/о, що дозволяє за станом здоров'я навчатися на обраному напрямі підготовки (спеціальності) (оригінал або її завірену копію)
  • 6 фотокарток, розміром 3 х 4 см;
  • 2 поштові конверти з маркою;
  • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку, наведеному у п.20 Правил прийому до НТУУ "КПІ", для участі у конкурсі щодо вступу на обрані вступником напрями підготовки (спеціальності);
  • копія довідки про ідентифікаційний номер.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та їх копії, оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів), оригінал медичної довідки (при поданні їх копії) та документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки встановленими нормативно-правовими актами (та їх копії), вступник пред'являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

до загальної інформації | з початку >>