Обкладинка
В.І. Дешко,
А.Я. Карвацький,
Ю.В. Лохманець,
О.М. Кудін,
О.В. Колесніков
Математичне моделювання та експерементальні дослідження складного теплообміну при рості кристалів