Інформація для абітурієнтів

Кафедра ТЕ забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою усіх трьох рівнів: першого (бакалавр), другого (магістр) і третього, вперше запровадженого, освітньо-наукового (доктор філософії).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ КАФЕДРИ

Місцезнаходження Відбіркової комісії Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, що забезпечує прийом документів для вступу на кафедру теплотехніки та енергозбереження

Київ, вул. Політехнічна 14, корпус 16, аудиторія 125.

Найближча зупинка громадського транспорту – зупинка «Вул.Польова» швидкісного трамваю № 1 та № 3.

Телефон: 066 721-49-60

Як доїхати

ВСТУП на 1 курс (за сертифікатами)

Бакалаврат

Код та назва спеціальності: 144 Теплоенергетика

Назва спеціалізації: Енергетичний менеджмент та інжиніринг

Теплоенергетична освіта – це система підготовки бакалаврів з енергетики для різних галузей народного господарства, які займаються виробництвом, перетворенням, передачею на відстань, розподілом і споживанням енергії в різних її формах. Енергоменеджер – це кваліфікований фахівець у галузі управління та організації виробництва енергії, її розподілу, продажу та споживанням. Девізом енергоменеджера є: «Мислити глобально – діяти конкретно».

Які предмети необхідно здавати на ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фізика або Іноземна мова (на вибір).

Бали ЗНО для вступу: До участі в конкурсному відборі для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти допускаються особи, які отримали не нижче 125 балів з одного із профільних конкурсних предметів за умови, що інші результати становлять не нижче 100 балів.

Інформація про ВСТУП на 1 курс (за сертифікатами) на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

ВСТУП на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Наша кафедра також приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра.

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня.

Інформація про ВСТУП на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста) на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на 1-й курс

ВСТУП на 5 курс

Магістратура

Кафедра проводить навчання в магістратурі за спеціальностями:

 • 144 Теплоенергетика, спеціалізації:
 • Енергетичний менеджмент та інжиніринг
 • Для вступу необхідно скласти такі випробування:

 • Фахове випробування
 • Іноземна мова
 • Додаткове фахове випробування (для вступників з інших спеціальностей)
 • Документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • шість фотографій;
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії).

  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 • Прийом документів (подання заяв) - 03 липня - 07 липня та 24 липня - 04 серпня
 • Визначення і оголошення рейтингів - не пізніше 12 серпня о 18:00
 • Оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 14 серпня о 18:00
 • Зарахування на навчання - не пізніше 19 серпня о 18:00.
 • Інформація про ВСТУП на 5 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Вступ регламентується правилами прийому КПІ ім. Ігоря Сікорського

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

  ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на 5-й курс

  ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності “Теплоенергетика” спеціалізації «Енергетичний менеджмент та інжиніринг»

  ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Про спеціальність 144 «Теплоенергетика»

  Студенти спеціальності «Теплоенергетика» орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки. Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS). Завдяки розвиненій науковій базі студенти мають унікальну можливість брати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах. Випускники спеціальності обіймають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності та розвиток альтернативної енергетики.

  Сертифікати ЗНО

  Українська мова та література – не менше 100 балів

  Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів

  Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

  Енергетичний менеджмент та інжиніринг

  Форма навчання: денна / заочна

  Студенти вивчають сучасні технології управління процесами виробництва, розподілу і використання енергії, теплотехніку, електротехніку, обчислювальну техніку, енергетичний аудит, тепло-, електропостачання, енергозбереження, економіку та менеджменту. Оволодівають сучасними програмними пакетами AutoCAD, Mathcad, Matlab, Ansys Fluent, Energyplan, Retscreen, Kan OZC, SolidWorks, Auditor SDG та ін. Випускники працюють у державних установах, наукових інститутах та компаніях, які вирішують проблеми енергозбереження та займаються енергоаудитом; у комунальних підприємствах при районних та місцевих адміністраціях - у відділах по забезпеченню теплопостачання, електропостачання, впровадженню енергозберігаючих технологій; на промислових підприємствах - у відділах головного енергетика та у будь-яких компаніях, які займаються виробництвом та продажем теплоенергетичного обладнання.

  ВСТУП на доктора філософії (PhD)

  Доктор філософії (PhD)

  Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» входить в перелік університетів, маючих право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософі за денною або заочною, бюджетною або контрактною формою навчання.

  Кафедра теплотехныки та енргозбереження має право на підготовку докторів філософії (PhD) зі спеціальності: 144 Теплоенергетика, спецiалiзація Енергетичний менеджмент та інжиніринг. Запрошуються спеціалісти та магістри по даним або спорідненим спеціальностям. Всі студенти програми підготовки докторів філософії отримують стипендію. Іногороднім пропонується для проживання гуртожиток. Етапи вступної кампанії: Прийом заяв – 8 серпня по 26 серпня Проведення вступних іспитів – з 29 серпня по 8 вересня Зарахування на програму підготовки докторів філософії – 14 вересня Якщо у Вас виникають будь-які питання щодо вступу або навчання за даною програмою, звертайтесь за телефоном (044)204-96-90. Матеріали:

  Програма вступного іспиту для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 144 Теплоенергетика

  Програма додаткового вступного випробування для вступу на здобуття наукового ступеня доктор філософії по спеціальності 144 Теплоенергетика

  О кафедрі Теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського

  7 причин чому кафедра Теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ

  1. Студенти-енергоменеджери отримують грунтовну теплотехнічну, електротехнічну та економічну підготовку.

  2. Високий рівень різнобічної підготовки дозволить випускникам стати інженерами, енерго- аналітиками та експертами, енерго- менеджерами та аудиторами, провідними спеціалістами, керівниками на виробництві, викладачами у вищих навчальних закладах, співробітниками у галузевих науково-дослідних інститутах, проектно-конструкторських установах з питань енергозбереження та ін.

  3. Студенти вивчають передові технологічні рішення у сфері енергогенерації, енергопостачання, розподілу і споживання енергії в різних її формах.

  4. Під керівництвом висококваліфікованих викладачів, серед яких доктори технічних наук, кандидати технічних наук, професори, доценти - студенти мають змогу ознайомитися та оволодіти сучасними методами аналізу енергетичних систем та установок, ефективно користуватися сучасним вимірювальним обладнанням.

  5. Студенти розробляють реальні проекти з енергоаудиту, мають можливість відвідати провідні підприємства столиці та Київської області для ознайомлення з технологічними особливостями виробничих ланок.

  6. Студенти НТУУ ІЕЕ мають доступ до комп’ютеризованої науково-технічної бібліотеки університету, а також доступ до світових електронних бібліотек через національну науково-освітню телекомунікаційну систему.

  7. Співпраця кафедри ТЕ з такими організаціями, як: КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адмінистративних та громадських будівлях м.Києва»; Інститут технічної теплофізики НАН України; ПАТ «Київенерго»; Інститут газу НАНУ; СВП «Київські ТЕЦ»; Інститут вугільних енерготехнологій НАНУ; ТОВ «Завод енергетичного обладнання «ДАН»; ВП «Головдержнагляд» ДП НЕК «Укренерго»; ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» сприяє не тільки високому рівню знань студентів, але і дозволяє бути конкурентно-спроможніми на ринку праці, заздалегідь бронюючи робочі місця талановитим студентам, які впродовж навчання підтвердили свої високі знання і вміння участю в науковій роботі кафедри, конкурсних роботах від «КПІ» чи грантах вітчизняних чи іноземних інституцій та організацій.

  Правила прийому у 2018 році

  Друга освіта

  Сучасний ринок праці вимагає від фахівців різних галузей знання по енергозбереженню, енергоаудиту та енергоменеджменту. Одним із потужних інструментів аналізу економіки є моделювання. Для опанування цих додаткових, нагально необхідних для всіх фахівців знань в інституті ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського існує система отримання другої освіти.

  Телефон для довідок: (044) 204-82-37

  Кафедра теплотехніки та енергозбереження

  До пріоритетних напрямків енергозбереження відноситься проведення аналізу кількісних показників використання енергії в різних секторах економіки України: транспорті, промисловості, житловокомунальному господарстві. Цим пояснюється що в Україні з 1997 року почалась підготовка спеціалістів, а потім магістрів з спеціальності «Енергетичний менеджмент», яка існує з 2007 року у двох бакалавратах «Теплоенергетика» та «Електротехніка».

  До основних обов’язків енергоменеджера відносяться: складання паливноенергетичних балансів; створення та впровадження системи обліку та проведення аналізу використання енергії, розробка заходів з економії енерговикористання шляхом удосконалення виробничого процесу, обладнання, технічного обслуговування та роботи обладнання; створення та впровадження системи заохочування до розумного використання енергії.

  Посада енергоменеджера відноситься до керівника середнього рівня з безпосереднім підпорядкуванням директору та головному інженеру. Енергоменеджери займають посади згідно з кваліфікаційним довідником.

  Розвиток енергозбереження та систем енергоменеджменту в умовах невпинного підвищення вартості первинної енергії спирається на розробку та впровадження нових енергоефективних зразків обладнання, пристроїв, технологій та схем електроспоживання.

  Наукові напрями роботи кафедри стосуються як фундаментальних напрямів, так і прикладних питань: термомолекулярної енергетики; розробки енергетичних пристроїв з гетерогенними робочими тілами; моделювання складного теплообміну; аналізу роботи та підвищення ефективності енергогенеруючого та теплообмінного обладнання; нетрадиційних джерел енергії та системи теплопостачання; енергоаудиту і енергетичних балансів; аналізу енерговикористання.

  Кафедра разом з ПІ „Академтеплоенергопроект” приймала участь у створенні навчально-науково-виробничого комплексу „Енергозбереження” при КПІ ім. Ігоря Сікорського.