Інформація для абітурієнтів

ВСТУП на 1 курс (за сертифікатами)

Бакалаврат

Код та назва спеціальності: 144 Теплоенергетика

Теплоенергетична освіта – це система підготовки бакалаврів з енергетики для різних галузей народного господарства, які займаються виробництвом, перетворенням, передачею на відстань, розподілом і споживанням енергії в різних її формах. Енергоменеджер – це кваліфікований фахівець у галузі управління та організації виробництва енергії, її розподілу, продажу та споживанням. Девізом енергоменеджера є: «Мислити глобально – діяти конкретно».

Кафедра ТЕ забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою усіх трьох рівнів: першого (бакалавр), другого (магістр) і третього, вперше запровадженого, освітньо-наукового (доктор філософії).

Інформація про ВСТУП на 1 курс (за сертифікатами) на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

ВСТУП на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Наша кафедра також приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра.

Інформація про ВСТУП на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста) на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

ВСТУП на 5 курс

Магістратура

Кафедра проводить навчання в магістратурі за спеціальностями:

 • 144 Теплоенергетика, спеціалізації:
 • Енергетичний менеджмент та інжиніринг
 • Для вступу необхідно скласти такі випробування:

 • Фахове випробування
 • Іноземна мова

 • Додаткове фахове випробування (для вступників з інших спеціальностей)

 • Документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • шість фотографій;
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії).

  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 • Прийом документів (подання заяв) - 03 липня - 07 липня та 24 липня - 04 серпня 2017 року
 • Визначення і оголошення рейтингів - не пізніше 12 серпня 2017 року о 18:00
 • Оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 14 серпня 2017 року о 18:00
 • Зарахування на навчання - не пізніше 19 серпня 2017 року о 18:00.
 • Інформація про ВСТУП на 5 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Вступ регламентується правилами прийому КПІ ім. Ігоря Сікорського

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

  ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» по спеціальності 144 “Теплоенергетика”

  ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності “Теплоенергетика” спеціалізації «Енергетичний менеджмент та інжиніринг»

  ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КПІ ім. Ігоря Сікорського

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ КАФЕДРИ

  О спеціальності 144 Теплоенергетика

  Студенти спеціальності «Теплоенергетика» орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки. Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS). Завдяки розвиненій науковій базі студенти мають унікальну можливість брати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах. Випускники спеціальності обіймають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності та розвиток альтернативної енергетики.

  Сертифікати ЗНО

  Українська мова та література – не менше 100 балів

  Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів

  Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

  Енергетичний менеджмент та інжиніринг

  Форма навчання: денна / заочна

  Студенти вивчають сучасні технології управління процесами виробництва, розподілу і використання енергії, теплотехніку, електротехніку, обчислювальну техніку, енергетичний аудит, тепло-, електропостачання, енергозбереження, економіку та менеджменту. Оволодівають сучасними програмними пакетами AutoCAD, Mathcad, Matlab, Ansys Fluent, Energyplan, Retscreen, Kan OZC, SolidWorks, Auditor SDG та ін. Випускники працюють у державних установах, наукових інститутах та компаніях, які вирішують проблеми енергозбереження та займаються енергоаудитом; у комунальних підприємствах при районних та місцевих адміністраціях - у відділах по забезпеченню теплопостачання, електропостачання, впровадженню енергозберігаючих технологій; на промислових підприємствах - у відділах головного енергетика та у будь-яких компаніях, які займаються виробництвом та продажем теплоенергетичного обладнання.

  О кафедрі Теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського

  7 причин чому кафедра Теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ

  1. Студенти-енергоменеджери отримують грунтовну теплотехнічну, електротехнічну та економічну підготовку.

  2. Високий рівень різнобічної підготовки дозволить випускникам стати інженерами, енерго- аналітиками та експертами, енерго- менеджерами та аудиторами, провідними спеціалістами, керівниками на виробництві, викладачами у вищих навчальних закладах, співробітниками у галузевих науково-дослідних інститутах, проектно-конструкторських установах з питань енергозбереження та ін.

  3. Студенти вивчають передові технологічні рішення у сфері енергогенерації, енергопостачання, розподілу і споживання енергії в різних її формах.

  4. Під керівництвом висококваліфікованих викладачів, серед яких доктори технічних наук, кандидати технічних наук, професори, доценти - студенти мають змогу ознайомитися та оволодіти сучасними методами аналізу енергетичних систем та установок, ефективно користуватися сучасним вимірювальним обладнанням.

  5. Студенти розробляють реальні проекти з енергоаудиту, мають можливість відвідати провідні підприємства столиці та Київської області для ознайомлення з технологічними особливостями виробничих ланок.

  6. Студенти НТУУ ІЕЕ мають доступ до комп’ютеризованої науково-технічної бібліотеки університету, а також доступ до світових електронних бібліотек через національну науково-освітню телекомунікаційну систему.

  7. Співпраця кафедри ТЕ з такими організаціями, як: КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адмінистративних та громадських будівлях м.Києва»; Інститут технічної теплофізики НАН України; ПАТ «Київенерго»; Інститут газу НАНУ; СВП «Київські ТЕЦ»; Інститут вугільних енерготехнологій НАНУ; ТОВ «Завод енергетичного обладнання «ДАН»; ВП «Головдержнагляд» ДП НЕК «Укренерго»; ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» сприяє не тільки високому рівню знань студентів, але і дозволяє бути конкурентно-спроможніми на ринку праці, заздалегідь бронюючи робочі місця талановитим студентам, які впродовж навчання підтвердили свої високі знання і вміння участю в науковій роботі кафедри, конкурсних роботах від «КПІ» чи грантах вітчизняних чи іноземних інституцій та організацій.

  Правила прийому у 2017 році

  Друга освіта

  Сучасний ринок праці вимагає від фахівців різних галузей знання по енергозбереженню, енергоаудиту та енергоменеджменту. Одним із потужних інструментів аналізу економіки є моделювання. Для опанування цих додаткових, нагально необхідних для всіх фахівців знань в інституті ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського існує система отримання другої освіти.

  Телефон для довідок: (044) 204-82-37

  Кафедра теплотехніки та енергозбереження

  До пріоритетних напрямків енергозбереження відноситься проведення аналізу кількісних показників використання енергії в різних секторах економіки України: транспорті, промисловості, житловокомунальному господарстві. Цим пояснюється що в Україні з 1997 року почалась підготовка спеціалістів, а потім магістрів з спеціальності «Енергетичний менеджмент», яка існує з 2007 року у двох бакалавратах «Теплоенергетика» та «Електротехніка».

  До основних обов’язків енергоменеджера відносяться: складання паливноенергетичних балансів; створення та впровадження системи обліку та проведення аналізу використання енергії, розробка заходів з економії енерговикористання шляхом удосконалення виробничого процесу, обладнання, технічного обслуговування та роботи обладнання; створення та впровадження системи заохочування до розумного використання енергії.

  Посада енергоменеджера відноситься до керівника середнього рівня з безпосереднім підпорядкуванням директору та головному інженеру. Енергоменеджери займають посади згідно з кваліфікаційним довідником.

  Розвиток енергозбереження та систем енергоменеджменту в умовах невпинного підвищення вартості первинної енергії спирається на розробку та впровадження нових енергоефективних зразків обладнання, пристроїв, технологій та схем електроспоживання.

  Наукові напрями роботи кафедри стосуються як фундаментальних напрямів, так і прикладних питань: термомолекулярної енергетики; розробки енергетичних пристроїв з гетерогенними робочими тілами; моделювання складного теплообміну; аналізу роботи та підвищення ефективності енергогенеруючого та теплообмінного обладнання; нетрадиційних джерел енергії та системи теплопостачання; енергоаудиту і енергетичних балансів; аналізу енерговикористання.

  Кафедра разом з ПІ „Академтеплоенергопроект” приймала участь у створенні навчально-науково-виробничого комплексу „Енергозбереження” при КПІ ім. Ігоря Сікорського.